PSİXOLOGİYA

  • Uşaqlarda Stressin Fizioloji İfadəsi
    Uşaqlarda Stressin Fizioloji İfadəsi

    Bir çoxumuz həyatımızda çətin dövrlərdən  keçərkən bədənimizdə duyğusal problemlərlə yanaşı  fizioloji sıxıntılar da yaşayırıq. Bu duyğusal stress bir…