NLP

  • Tənbəl Şagird Yoxdur ...
    Tənbəl Şagird Yoxdur ...

     İstifadə etdiyimiz təmsil sistemləri öyrənmə tərzimizi də müəyyən edir. Vizual tiplər şəkil və qrafikaya əhəmiyyət verirlər.…