DÜŞÜNCƏ GÜCÜ

 • İdarə edə bilmədiyimiz beynimiz
  İdarə edə bilmədiyimiz beynimiz

  Özümüzü inkişaf etdirməyə çalışsaq belə bəzən çətin və çıxılmaz vəziyyətə düşürük. Gözləntilərimizi bilirik amma bu gözləntilərə zidd qərarlar…

 • Düşüncələrimiz həyatımızın etalonudur
  Düşüncələrimiz həyatımızın etalonudur

  Düşündüklərimiz danışdıqlarımız və davranışlarımız gündəlik həyatımızın meyarıdır. Nikbin düşüncə tərzi gözəl danışıq qabiliyyəti və yaxşı davranış xüsusiyyəti fərdi…

 • Məqsədyönlü fəaliyyət nailiyyətdir
  Məqsədyönlü fəaliyyət nailiyyətdir

  Məqsədyönlü fəaliyyət məqsəd uğrunda planlı şəkildə fəaliyyət göstərməkdir. Düşüncəni fikrini xəyalını reallaşdırmaq üçün hərəkət etmək düşüncələrlə davranışlar arasında…

 • İş həyatının yenilənməsi
  İş həyatının yenilənməsi

  İş günlərinizi hesablamaq üçün bütün günlərin sayından xəstə olduğunuz günləri çıxmanıza ehtiyac yoxdur. Amerikalı işçilərin son araşdırmalarının nəticəsinə…

 • Kəlmələrin Beyinə Təsiri
  Kəlmələrin Beyinə Təsiri

  Sözlərdə ehtiyatlı olmaq bəlağətli nitqdən daha üstündür. (Frensis Bekon)

  İnsanı digər canlılardan fərqləndirən əsas xüsuslardan biri…

 • Pozitiv düşün
  Pozitiv düşün

  "Necə düşünürsən elə də yaşayırsan " və ya "Nə əkərsən onu da biçərsən " səbəb və nəticə qanunu…